CĂN HỘ A: 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng : 50.75m2

Căn hộ mẫu loại A
Vị trí căn hộ mẫu loại A

CĂN HỘ B: 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng : 55.52m2

Căn hộ mẫu loại B
Ví trí căn hộ mẫu loại B

CĂN HỘ C': 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 62.93m2

Căn hộ mẫu loại C'
Vị trí căn hộ mẫu loại C'

CĂN HỘ D: 3 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 69.02m2

Căn hộ mẫu loại D
Vị trí căn hộ loại D

CĂN HỘ E: 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 76.37m2

Căn hộ mẫu loại E
Vị trí căn hộ mẫu loại E

CĂN HỘ F: 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 92.54M2

Căn hộ mẫu loại F
Vị trí căn hộ loại F